วิธีซื้อขาย tfex

Mar 31

วิธีซื้อขาย tfex

การเทรดอนุพันธ์ Online และเทคนิคการเทรดอย่างมืออาชีพ วิธีซื้อขาย tfex.

วิดีโอ วิธีซื้อขาย tfexYour sincerely, UOB Bullion and Futures (Thai) Company Limited

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีซื้อขาย tfex

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เนื่องจากบริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกกับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “TFEX” (Thailand Futures Exchange) รวมถึงการเป็นตัวแทนในการชำระบัญชีกับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “TCH” (Thailand Clearing House) โดยการยกเลิกสมาชิกภาพดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วันดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้การยกเลิกสมาชิกภาพดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย บริษัทฯ จึงกำหนดให้วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายในฐานะตัวแทนของ TFEX และ TCH

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.) ได้ที่ โทร. 0 2343 3901-3 โทร. 0 2343 3914-6 หรือโทร. 0 2343 3996-8 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ บริษัท ยูโอบีบุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด

UOB Bullion and Futures (Thai) Company Limited (the Company) have notified the termination of its membership with Thailand Futures Exchange PCL (TFEX), including Thailand Clearing House (TCH)  effective from 31 December 2016 onward. Henceforth, the Company will no longer provide derivatives brokerage services. However, to ensure the smooth transition for termination of the abovementioned memberships, may we inform you that the Last Trading Day as TFEX and TCH member is on 23 December 2016.

For more information, please contact Marketing Department during office hours (Mon – Fri, 9.00 – 17.00 hrs.) at Tel. 0 2343 3901-3, 0 2343 3914-6, 0 2343 3996-8 until 23 December 2016.

Your sincerely, UOB Bullion and Futures (Thai) Company Limited

Source: http://www.uobft.co.th/


วิธีซื้อขาย tfex