ระบบ otc คือ อะไร

Apr 23

ระบบ otc คือ อะไร

Print Tech Talk [EP19] - Workflow Automation คืออะไร? และสร้างมาเพื่ออะไร? ระบบ otc คือ อะไร.

วิดีโอ ระบบ otc คือ อะไร– Over-the-Counter (OTC) เป็นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยการตกลงกันเองระหว

Speculative Grade

ข้อมูลเหล่านี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำ สำหรับนักเทรดที่ยังไม่รู้จักตลาด Forex เลยหรือนักเทรดมือใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในตลาด Forex ในแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

ต่อกันด้วยเรื่อง กลไกการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

มีหัวข้อที่จะกล่าวถึงดังนี้คับ

– Underlying Asset – ลักษณะของตลาด – การจัดการกับ Default risk – การชำระราคาและส่งมอบ

Underlying Asset (เพิ่มเติมจาก Post แรก)

ในประเทศไทยยังมีสินค้าอ้างอิงเพียงไม่กี่ชนิด แต่ถ้ามาดูในตลาดต่างประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกานั้น มีอยู่เยอะมาก เช่น Copper, Gold, Platinum, Heating oil, Gasoline, Corn, Ethanol, Soybean, Coffee, Pork, Cattle-Live, etc. และยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

หากเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างกันในตัวของสินค้าเอง จึงจำเป็นที่จะต้องระบุมาตรฐาน หรือลักษณะของตัวสินค้าให้ชัดเจน เช่น ยางแผ่นรมควันชั้น 3, ข้าวขาว 5%, ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, มันสำปะหลังเส้น ในกรณีตราสารหนี้ Treasury bond นั้นจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปและห้ามไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลา 15 ปี ส่วนกรณี Treasury note จะต้องมีอายุครบกำหนด (maturity) ไม่ต่ำกว่า 6.5 ปี และไม่เกิน 10 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วขนาดสัญญา ในสินค้าแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไป อย่างสินค้าโภคภัณฑ์อาจกำหนดมูลค่าต่อ 1 สัญญาเท่ากับ ,000 ถึง ,000 แต่ในกรณี Futures ของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น Treasury bond futures ที่ซื้อขายกันใน the Chicago Board of Trade มูลค่าต่อ 1 สัญญาอาจมีมูลค่าถึง 0,000 (ในสหรัฐอเมริกาครับ)

จากโพสที่แล้วเราผมได้อธิบายให้รู้จักตราสารอนุพันธ์ชนิดต่างๆไปแล้ว ผมสามารถแยกตราสารดังกล่าวตามลักษณะการซื้อขายได้ดังนี้

– Over-the-Counter (OTC) เป็นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยการตกลงกันเองระหว

Source: https://soonsap.wordpress.com/2010/07/29/mechanics-of-futures-market/


ระบบ otc คือ อะไร