ยา otc มีอะไรบ้าง

Apr 21

ยา otc มีอะไรบ้าง

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

เมื่อวานนี้หายเครียดลงบ้าง (คิดว่า ตายเป็นตาย อิอิ) เช็ด FBS 111 mg/dl ครับ


ยา otc มีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงอื่นๆที่น่าจะพิจารณาประกอบ ได้แก่เรื่องกฏหมาย พรบ ยา ที่กำลังปรับปรุงแก้ไข โดยจะกำหนดบทบาทของร้านยาชัดเจนขึ้นวิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้าง

รักษารากฟัน ใน 1 นาที Endodontic

อ่านเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

กรณีค่าตับสูงจากผลเลือด บอกได้แค่ว่าณ. ตอนนั้นเซลล์ตับถูกทำลาย แต่ไม่ได้บอกสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไร ดังนั้นจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบด้วย เช่นประวัติ อาการ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจอื่นๆ เช่นการ x-ray หรือ ultrasound ตับ

ตัวอย่างปัญหาที่มาจากตับโดยตรง เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งที่ตับ ฝีในตับ การได้รับยา สารพิษที่มีผลต่อตับโดยตรง ฯลฯ

ปัญหาแทรกซ้อนที่ทำให้ค่าตับสูงได้แก่

....................

ดังนั้นในการรักษาหลักๆได้แก่

1. การรักษาที่สาเหตุ สมมุติว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือด การรักษาที่สาเหตุคือกลุ่มยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือด

2. การบำรุงตับ ---> กลุ่มยาบำรุงตับ , ยาบำรุงโลหิต (กรณีโลหิตจางนั้นมีผลกระทบต่อตับ), การปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสำหรับโรคตับ ในกรณีที่ค่าตับสูงมาก

3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

Source: http://topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/2011/01/L10118424/L10118424.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

ยา otc มีอะไรบ้าง

รักษารากฟัน ใน 1 นาที Endodontic

วิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้าง3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมรู้สึกเครียด FBS ขึ้นสูงถึง 148 mg/dl

โดยรวมแล้ว ธุรกิจร้านยายังเป็นอะไรที่น่าลงทุน ด้วยกำไรจากการขายที่สูงมาก โดยตัวแปรสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจนี้จะเป็นเรื่องทำเลเป็นส่วนใหญ่ และกำลังเริ่มแข่งขันในด้านการบริการมากขึ้น เพราะผู้บริโภคเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ1)  ข้อดีข้อเสียของการทานยาเบาหวาน รวมทั้งอาการข้างเคียงมีอะไรบ้างครับ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

เบาหวานประเภท 2  มียา 5 กลุ่ม

1.. กลุ่มยาเพื่อยับยั้งการผลิตกลูโคส

2..เพิ่มความไวต่ออินซูลิน

3.. กระตุ้นการผลิตอินซูลิน

4.. Block หรือหน่วงเวลาการย่อย CARB เป็นกลูโคส Alphaglucosidase inhibitors

5..กลุ่มยาข้างต้นรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

ข้อดี ช่วยให้ลด/ปรับ ระดับในน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

ข้อเสีย แต่ละกลุ่มล้วนมีข้อเสียเฉพาะตัว  โดยรวมมีผลข้างเคียงในระยะยาวมีผลกับ ตับ ไต หัวใจ

บางกลุ่มเช่น กลุ่ม TZD มีผลกับตับมาก อย. อเมริกากำหนดข้อปฎิบัติที่เคร่งครัด ให้คอยเจาะเลือดตรวจค่า ALT ของตับทุกๆ 2 เดือน

บางกลุ่ม มีความเสี่ยง..ลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำมา จนมีชื่อเรียก Hypoglycemic Agent

2) การรับประทานยาไปนานๆ จะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานน้อยลงหรือไม่ครับ และมีผลเสียอะไรบ้าง

โดยรวมตอบในข้อ 1 แล้ว รายละเอียดยาว

3)  ถ้าผู้ป่วยไม่ได้กินยา ลืมทานยา หรือเลือกที่จะไม่กินยา จะเกิดผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่ครับ

>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่กินยา ก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ถ้าปล่อยนานๆ จะเป็นอันตรายเมื่อน้ำตาลไปจับเม็ดเลือดแดงสูงขึ้น วัดจากค่า A1C  มีหน่วยเป็น %

เม็ดเลือดแดงที่น้ำตาลจับ ก็จะมีความหนืด เหมือนเราเอาน้ำตาลใส่น้ำเป็นน้ำเชื่อม ทดลองดูด จะต้องออกแรงหนัก หัวใจก็เช่นกัน ต้องออกแรงหนัก โรคแทรกตามมามากมาย .... ด้วยเหตุนี้ จึงต้องกินยาเบาหวาน ครับ

4) ถ้าตรวจพบในภายหลังว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นเบาหวาน แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น จะต้องทำอย่างไรบ้าง จะต้องหยุดยาภายในกี่วันหลังจากเริ่มทาน จะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

ถ้าไม่เป็นก็ ....ลดทันที่ .....ไม่ต้องรอกี่วัน

5) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่เกิดจากความเครียดเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ได้ ครับ นอกจากนี้เวลาเป็นไข้ ก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมรู้สึกเครียด FBS ขึ้นสูงถึง 148 mg/dl

เมื่อวานนี้หายเครียดลงบ้าง (คิดว่า ตายเป็นตาย อิอิ) เช็ด FBS 111 mg/dl ครับ

Source: http://www.click2vet.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=2&No=1398419